VRAČILO BLAGA

Varstvo potrošnikov

V tem poglavju pogojev poslovanja je potrošnik tista fizična ali pravna oseba, ki pridobiva in uporablja izdelke za namene izven njegove poklicne ali pridobitne dejavnosti. V preostalih poglavjih sta v izrazu kupec upoštevana kupec in potrošnik.

Trgovina ORTANA deluje v skladu z veljavno zakonodajo in v vsakem trenutku skrbi za uporabnike in kupce. V morebitnih sporih si po svojih najboljših močeh prizadeva za sporazumno rešitev. Vsako morebitno pritožbo lahko kupec naslovi na objavljene kontakte.

V skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot) zaradi svoje narave izdelki, naročeni preko spletne trgovine ORTANA niso primerni za vračilo. To določilo ne velja v primeru dostave napačnih izdelkov ali napake s strani ponudnika.

Reklamacije in vračilo naročenih izdelkov

Po 43.č členu Zakona o varstvu potrošnikov je blago, ki se prodaja v spletnih trgovinah z ortopedskimi in medicinskimi pripomočki takšne narave, da ga ni mogoče vrniti ali zamenjati.

V primeru napake s strani ponudnika pri dobavi izdelkov kupcu lahko slednji glede tega kljub temu kontaktira ponudnika, ki bo primer v najkrajšem možnem času rešil v dobro kupca. Kontakt s ponudnikom je v takšnih primerih ključen za uspešno razrešitev nastale situacije.

Tudi v primeru, če se dostavljeni izdelki razlikujejo od naročenih izdelkov (dostava napačnih izdelkov), kupec ali potrošnik kontaktira ponudnika preko enega od objavljenih kontaktov ter v skladu z dogovorom vrne dostavljene izdelke, katere bo ponudnik brezplačno nadomestil z ustreznimi. Ponudnik krije tudi stroške vračila prvotno dostavljenih izdelkov. Prvotno dostavljeni izdelki se lahko vrnejo samo v neodprti embalaži.

V primeru da dostavljeni izdelki ne ustrezajo lastnostim oziroma specifikacijam naročenih izdelkov (dostava izdelkov z napako), mora kupec o tem obvestiti Trgovino ORTANA v osmih dneh od datuma prejema izdelka. Če napake z običajnim pregledom pri prevzemu ni bilo mogoče opaziti (skrita napaka), mora kupec obvestiti o njej Trgovino ORTANA v osmih dneh od dneva, ko je napako opazil, sicer izgubi to pravico. Trgovina ORTANA ne odgovarja za napake, ki se pokažejo potem, ko preteče šest mesecev, odkar je bil izdelek izročen.

Trgovina ORTANA ne odgovarja za morebitne neopazne napake v vsebnosti originalno zaprtega proizvoda.

Potrošnik oziroma kupec mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in Trgovini ORTANA omogočiti, da stvar pregleda.

Potrošnik ali kupec, ki je ponudnika pravočasno in pravilno obvestil o napaki, ima pravico od ponudnika zahtevati, da odpravi napako na izdelku ali vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali izdelek z napako zamenja z novim brezhibnim izdelkom ali vrne plačani znesek.

V primeru nedobavljivosti že plačanega izdelka ali v primeru iz prejšnjega odstavka, lahko potrošnik ali kupec, ki je registrirani uporabnik spletne strani Trgovine ORTANA, izbere možnost dobropisa (bonusa) v višini že plačanega zneska, ki ga lahko porabi za prihodnji nakup v spletni trgovini kot registriran uporabnik.

Garancija
Izdelki imajo garancijo, če je tako navedeno na garancijskem listu ali na računu. Garancija je veljavna ob upoštevanju navodil na garancijskem listu ter ob predložitvi računa. Garancijski roki so navedeni na garancijskih listih ali na računu.

Informacija o garanciji je navedena tudi na strani s predstavitvijo izdelka. Če informacije o garanciji ni, izdelek nima garancije ali pa podatek v tem trenutku ni znan. V slednjem primeru lahko kupec kontaktira ponudnika, ki bo zagotovil ažurno informacijo.

Farmacevtska etika

Trgovina ORTANA kot upravljalec spletne trgovine Trgovina  ORTANA zagotavlja dostop do strokovno usposobljenega kadra preko objavljenih kontaktnih podatkov. V primeru kontraindikacij med naročenimi izdelki si osebje, ki skrbi za izdajo, pridržuje pravico do spremembe naročila oziroma do opozorila kupca o teh kontraindikacijah. S tem si ponudnik v vsakem trenutku prizadeva delovati v dobro uporabnika.

Dodatne informacije o izdelkih lahko kupec pridobi s kontaktnim obrazcem na spletni strani Trgovine ORTANA ali preko drugih kontaktov, objavljenih na spletni strani.

Odgovornost
Trgovina ORTANA ni odgovorna za posledice uporabe izdelkov, kupljenih preko spletne trgovine Trgovina ORTANA,, ki nastanejo zaradi uporabe, ki ni v skladu z navodili za uporabo izdelkov. Vsi podatki na spletnih straneh trgovine ORTANA so uporabni zgolj kot vir splošnih informacij in niso nadomestilo za posvet z zdravnikom ali farmacevtom. V zvezi s svojim zdravstvenim stanjem oziroma boleznijo se obvezno obrnite na osebnega zdravnika ali farmacevta.

Pred uporabo natančno preberite navodilo! 

Nazaj na vrh